Hội nghị cán bộ công chức năm 2019

Sáng ngày 26/12/2018, Tòa án nhân dân huyện Đại Lộc tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2019.

Hội nghị đã thông qua các dự thảo báo cáo: Báo cáo kết quả công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ thi đua năm 2019; Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2018 và nhiệm vụ công tác công đoàn năm 2019; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2019; Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019; phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, người lao động năm 2019.

Về tình hình thụ lý, giải quyết, xét xử các loại án: Trong năm 2018, Tòa án nhân dân huyện Đại Lộc đã thụ lý 581 vụ, việc các loại và đã giải quyết, xét xử 570 vụ, việc; đạt tỷ lệ 98,1%. Đã tổ chức 04 phiên tòa rút kinh nghiệm theo Kế hoạch số: 519/KH-TA ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam. Công tác thi hành án hình sự được thực hiện đúng quy định pháp luật.

Về công tác xây dựng đơn vị: Ngay từ đầu năm, đơn vị đã tổ chức Hội Nghị cán bộ công chức để phát động phong trào thi đua, triển khai các quy chế ngành, nội quy của cơ quan và xây dựng các quy chế hoạt động của đơn vị nhằm phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan; xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ nhằm đảm bảo chi tiêu đúng quy định của Nhà nước. Trong năm 2018, toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị đã đoàn kết, nhất trí và nổ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế trong năm qua, tiếp tục phát động phong trào thi đua học tập, rèn luyện kiến thức về mọi mặt nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, Công đoàn đã phát động phong trào thi đua năm 2019.

Với sự thống nhất cao, Hội nghị đã thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2019. Hội nghị tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, Lãnh đạo cơ quan cùng với sự thống nhất, đoàn kết của tập thể cán bộ, công chức Tòa án nhân dân huyện Đại Lộc sẽ hoàn thành tốt những nhiệm vụ mà Nghị quyết Hội nghị đã đề ra.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Công Đoàn Tòa án nhân dân huyện Đại Lộc tổ chức sinh nhật quý 3 năm 2022.

Thực hiện chương trình hoạt động Công đoàn năm 2022, chiều ngày 11/7/2022, BCH Công …

X