Giới thiệu Tòa án nhân dân huyện Đại Lộc

Trong những năm qua, Tòa án nhân dân huyện Đại Lộc từng bước được củng cố và phát triển. Song song với việc triển khai thực hiện công tác chuyên môn, Chi ủy, lãnh đạo Tòa án nhân dân huyện đã làm tốt công tác xây dựng Đảng. Kết quả đạt được là đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” và “Gần dân, hiểu dân, giúp dân học dân” như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tòa án nhân dân huyện Đại Lộc được thành lập năm 1976. Thời gian đầu, cơ quan làm việc trong điều kiện cơ sở vật chất, biên chế còn nhiều khó khăn, thiếu thốn và không ít cán bộ, đảng viên chưa thật sự yên tâm công tác. Tuy nhiên, lãnh đạo Tòa án nhân dân huyện đã kịp thời đề ra giải pháp tăng cường công tác xây dựng Đảng để xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên “vừa hồng, vừa chuyên”. Cùng với việc đề nghị cơ quan cấp trên bổ sung biên chế, lãnh đạo Tòa án nhân dân huyện đã xây dựng kế hoạch, kiến nghị cấp trên đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn và lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Từ đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên của đơn vị từng bước được củng cố cả về số lượng lẫn chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao. Từ 03 biên chế ban đầu, đến nay đã có 13 cán bộ, công chức, nhân viên. Về trình độ chuyên môn: Có 2 cán bộ, công chức có trình độ Thạc sĩ Luật, 8/13 công chức có trình độ Đại học Luật, còn lại là Đại học khác và Trung cấp. Về trình độ lý luận chính trị: 02 cán bộ trình độ cao cấp, 04 cán bộ, công chức có trình độ trung cấp.

Mặc khác, lãnh đạo Tòa án nhân dân huyện còn thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng và đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên. Thường xuyên quán triệt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, triển khai thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”. Xây dựng tiêu chuẩn của người cán bộ, đảng viên theo quy định của Đảng, của nhà nước và triển khai cho tất cả cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc. Lãnh đạo đơn vị thường xuyên kiểm tra để kịp thời phát hiện, nhắc nhở, chấn chỉnh, uốn nắn những sai sót của cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên hàng năm đều phải đăng ký nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Trong đó, chú trọng các tiêu chuẩn về lập trường tư tưởng chính trị; năng lực thực tiễn, thể hiện bằng hiệu quả công việc; tư duy đổi mới, sáng tạo, khả năng tiếp cận, nắm bắt, xử lý có hiệu quả những vấn đề mới phát sinh; phương pháp làm việc khoa học, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; công tâm, khách quan, minh bạch trong công tác; đoàn kết nội bộ, giữ uy tín trong quần chúng nhân dân; có thái độ kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và đấu tranh phản bác các luận điểm xuyên tạc, phản động trái với Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước…

Đồng chí Trần Thế Cẩm – Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam trao Cờ Thi đua xuất sắc Tòa án nhân dân cho TAND huyện Đại Lộc

Từ những biện pháp thiết thực trên, đã tạo được sự chuyển biến nhất định trong cán bộ, đảng viên về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Hiện nay, hầu hết cán bộ, đảng viên của đơn vị đều có ý thức rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tận tụy với công việc, tích cực thực hiện đường lối đổi mới của Đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được thực hiện thường xuyên với nội dung kiểm tra chủ yếu ở việc thực hiện nhiệm vụ được giao của đảng viên, từ đó đôn đốc, nhắc nhở đảng viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, nêu gương cho cán bộ noi theo. Chi bộ thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo đi đôi với phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của từng cá nhân, phát huy dân chủ trong chi bộ, cơ quan, tiếp thu những ý kiến, đề xuất có tính xây dựng của cán bộ, đảng viên, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các cá nhân phát huy thế mạnh của mình trong công tác, học tập. Từ đó tạo mối quan hệ đoàn kết thống nhất, gắn bó trong nội bộ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Chính vì làm tốt công tác xây dựng Đảng, nên đã tạo điều kiện cho cơ quan hoàn thành xuất nhiệm vụ chuyên môn trong những năm qua. Từ khi thành lập đến nay, Toà án nhân dân huyện Đại Lộc đã thụ lý, giải quyết tổng cộng  3.745 vụ án các loại, đạt tỉ lệ 100%, tất cả các vụ án đều được giải quyết trong hạn luật định, không có án oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm, tất cả các mặt công tác khác đều hoàn thành xuất sắc. Để có được những kết quả đó, Chi bộ và cơ quan đã có những chủ trương và các biện pháp triển khai thực hiện thích hợp, đã quán triệt kịp thời các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp, xây dựng và ban hành các nghị quyết về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác. Xác định các giải pháp đột phá để nâng cao hiệu quả các mặt hoạt động của Tòa án, là: Nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa, hoạt động xét xử, giải quyết các loại án phải đảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy định của pháp luật; nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức; đổi mới thủ tục hành chính tư pháp trong hoạt động của Tòa án nhằm công khai, minh bạch các hoạt động của Tòa án, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi có công việc liên quan đến Tòa án và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Đồng thời, triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó chú trọng đến chất lượng công tác xét xử, làm tốt công tác rút kinh nghiệm  đối với các Thẩm phán; chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm và kỷ luật công vụ cho cán bộ, công chức; tăng cường công tác kiểm tra nghiệp vụ tập trung vào việc khắc phục những hạn chế, thiếu sót; tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn với chủ đề xuyên suốt “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”, theo phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”; động viên cán bộ, công chức nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vinh danh và khen thưởng kịp thời các cán bộ, công chức có thành tích xuất sắc trong hoạt động công vụ, làm tốt việc phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước tại đơn vị.

Thành tích đạt được của Tòa án nhân dân huyện Đại Lộc trong những năm qua thật đáng tự hào. Cơ quan hàng năm đều đạt tiêu chuẩn “Cơ quan văn hoá”, trong công tác thi đua được cấp trên tặng nhiều bằng khen, Cờ thi đua xuất sắc và đặc biệt là được Nhà nước tặng Huân chương lao động hạng Ba. Chi bộ nhiều năm liền được công nhận danh hiệu “Chi bộ trong sạch vững mạnh”. Nhiều cán bộ trong đơn vị được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” cấp cơ sở, cấp Tòa án nhân dân tối cao và được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của lãnh đạo cấp trên. Đặc biệt có nhiều cán bộ, công chức của đơn vị qua rèn luyện ngày càng trưởng thành trong công tác, được khen thưởng, đề bạt giữ các chức vụ chủ chốt trong hệ thống Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam. Có thể khẳng định, đạt được những thành tích nêu trên một phần quan trọng là nhờ những bước chuyển biến phù hợp trong công tác xây dựng Đảng của cấp ủy Chi bộ Tòa án nhân dân huyện Đại Lộc.

Tiếp nối truyền thống lịch sử 85 năm vẻ vang của Đảng, 70 năm truyền thống của hệ thống Tòa án nhân dân, toàn thể cán bộ, đảng viên Tòa án nhân dân huyện Đại Lộc quyết tâm nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao, luôn rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người cán bộ, đảng viên; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đồng thời thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về “Một số vấn đề về cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay” để xây dựng hình ảnh người cán bộ Tòa án thật sự là công bộc của nhân dân.

Lãnh đạo Tòa án nhân dân huyện Đại Lộc

Ông: Võ Trần Duy Hinh

Chức vụ: Chánh án
Năm sinh: 1977
Quê quán: Xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
Thường trú: Xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
Trình độ: Đại học Luật – Cao cấp chính trị


Ông: Trương Văn Triệu

Chức vụ: Phó Chánh án
Năm sinh: 1964
Quê quán: Xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam
Thường trú: Xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam
Trình độ: Đại học Luật – Cao cấp chính trị


Ông: Lê Nghĩ

Chức vụ: Phó Chánh án
Năm sinh: 1966
Quê quán: Xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
Thường trú: Xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
Trình độ: Đại học Luật – Cao cấp chính trị

X