Lịch công tác

Thứ 2 (04/02/2019) Thứ 3 (05/02/2019) Thứ 4 (06/02/2019) Thứ 5 (07/02/2019) Thứ 6 (08/02/2019)
Chánh án
Huỳnh Văn Phú
 • Sáng trực cơ quan đc : Huỳnh Văn Phú
 • Chiều  đc :Nguyễn Văn Thành.
 • Tối đc: Nguyễn Văn Thành.
 • Sáng trực cơ quan đc : Huỳnh Văn Phú
 • Chiều  đc :Nguyễn Thị Ái Linh.
 • Tối đc: Huỳnh Hữu Tuấn.
.

 • Sáng trực cơ quan đc : Lê Thị Thùy Trang
 • Chiều  đc :Nguyễn Thị Hồng Phượng.
 • Tối đc: Lê Tự Soái.

 

 • Sáng trực cơ quan đc : Đăng thị Thảo
 • Chiều  đc:Nguyễn Thị Lành.
 • Tối đc: Trương Văn Triệu.
 •   Đc :Nguyễn Văn Thành.
Phó Chánh án
Trương Văn Triệu

Lê Tự Soái
 
Thẩm phán
Nguyễn Thị Hồng Phượng

 

X